کاغذسازی پارس سیحون

هم خلاقیم هم فناور

این مجموعه برای اولین بار در ایران کاغذ کرافت ایرانی را در رنگ های دلخواه بدون هیچ عوارض زیست محیطی آغشته می نماید .

و با تولید کاغذ کرافت یک رو رنگی موفق به کسب شرکت خلاق گردیده است

رنگ های معدنی در بافت کاغذ نفوذ پیدا می کند و به هیچ عنوان با خراش از بین نمی رود…