مسئولیت اجتماعی کاغذسازی پارس سیحون شرق

تاغ زار...

در راستای مسئولیت اجتماعی کاغذسازی پارس سیحون شرق و ارتباط مستقیم کاغذ با درخت ، ابتدا این شرکت تصمیم به این گرفت که با درختکاری این مسئولیت اجتماعی خود را رقم بزند .
از آنجایی که این شرکت صرفا از کاغذهای بازیافتی استفاده میکند و عملا باعث قطع درختی نمیگردد ولی باز هم در این صنعت و دغدغه محیط زیست کمبود درخت می باشد که مزیت های فراوانی برای محیط زیست ایران دارد.
مهم بودن این مسئولیت اجتماعی و سطحی انجام ندادن آن باعث شد با ارتباطی که با سازمان محیط زیست مطرح شد این فعالیت از مسیر این دوستان اجرا گردد .
به هر حال ما دغدغه محیط زیست داریم و نمی توان خودسر درختکاری انجام داد و باید اصولی و طبق نظر کارشناسان محیط زیست انجام می پذیرفت.
آنجا بود که متوجه شدیم دغدغه دوستداران محیط زیست صرفا درخت نیست و نگهداری و آبیاری این درختان که کم و بیش کاشت میشود مهمترین دغدغه و مشکل بزرگی در کشور است.
و بالاخره بعد از رایزنی و مشاوره با این دوستان تصمیم نهایی رو گرفتیم
و با مسئولیت اجتماعی (( درخت داری)) وارد این جریان مهم شدیم
و بودجه ای را سالانه صرف آبیاری درختان زیر نظر سازمان محیط زیست استارت زدیم
ویدیویی که در این صفحه مشاهده میکنید به همت دوستان هنرمند ما و با بودجه این شرکت تهیه گردیده است تا بیشتر با این مشکل بزرگ آشنا شویم و با کار درست و اصولی در پی رفع آن قدمی برداریم
زین پس مسئولیت اجتماعی کاغذسازی پارس سیحون شرق ((درخت داری)) می باشد.
انشالله با یاری خداوند بتوانیم در این مسئولیت خود سربلند و با افتخار خدمت رسانی کنیم.