درباره پارس سیحون

در مجموعه کاغذسازی پارس سیحون برای اولین بار در ایران ، کاغذهای بازیافتی که معمولا در صنایع کارتن سازی و … استفاده میشود با فرمولاسیون ابداعی توسط این شرکت جهت مصارف درجه یک مثل : کاغذدیواری، لوازم تحریر ، بسته بندی های بهداشتی ، صنعت کشاورزی و … تبدیل می گردد
این شرکت در فروردین ۱۴۰۱ به عنوان شرکت فناور در مرکز رشد پذیرفته شد و تا کنون با پشتوانه دانش فنی تیم پارس سیحون موفق به کسب مجوز شرکت خلاق ، دانش بنیان ، پروانه بهره برداری و … شده است

 

 


امید است به زودی محصولات تولیدی این شرکت بازارهای خارجی را هدف قرار دهد و فصل جدیدی را صنایع تبدیلی در کشور را آغاز نمایددر مجموعه کاغذسازی پارس سیحون برای اولین بار در ایران ، کاغذهای بازیافتی که معمولا در صنایع کارتن سازی و … استفاده میشود با فرمولاسیون ابداعی توسط این شرکت جهت مصارف درجه یک مثل : کاغذدیواری، لوازم تحریر ، بسته بندی های بهداشتی ، صنعت کشاورزی و … تبدیل می گردد
این شرکت در فروردین ۱۴۰۱ به عنوان شرکت فناور در مرکز رشد پذیرفته شد و تا کنون با پشتوانه دانش فنی تیم پارس سیحون موفق به کسب مجوز شرکت خلاق ، دانش بنیان ، پروانه بهره برداری و … شده است
امید است به زودی محصولات تولیدی این شرکت بازارهای خارجی را هدف قرار دهد و فصل جدیدی را صنایع تبدیلی در کشور را آغاز نماید